Vi tar dina personuppgifter på allvar. Nedan kan du läsa om hur vi hanterar personuppgifter.


Vi på Broberg Mäkleri värnar om en säker hantering av de personuppgifter om våra kunder som vi behandlar. Det handlar om att skydda den personliga integriteten och ha en hög datasäkerhet. Från 25 maj 2018 gäller en ny EU-förordning, som kallas GDPR. Denna lag ersätter tidigare personuppgiftslagen. De stora förändringarna är att kraven ökar hur företagen får behandla personuppgifter.

För att kunna fullgöra våra skyldigheter, måste vi hantera personuppgifter. Det kan vara namn, adress och personnummer mm. Dessa lagras hos oss. I vissa fall lämnas de vidare till banker, bostadsrättsföreningar och Lantmäteriet, för att kunna slutföra affärstransaktionerna. I marknadsföring finns tex villor och bostadsrätter synlig på tex Hemnet, Blocket, Facebook Broberg mäkleri, och Instagram. Har du önskemål att ditt hus inte ska synas vissa marknadsföringskanaler, säg bara till.

Uppgifterna kommer från dig som kund när vi inleder någon typ av affärsrelation. Det kan vara tex när du anmäler dig till visning eller kontaktar oss för att sälja tex ditt hus. Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter som vi har registrerade på dig. Om det skulle visa sig att dina uppgifter är felaktiga eller ofullständiga kan du begära att få dem rättade. Du kan även begära att få uppgifterna raderade om vårt kundförhållande upphört. Vi kan inte radera uppgifter som ingår i handlingar där vi har lagliga krav på att spara, som tex bokföringsregler och regler gällande fastighetsförsäljning. Vi har även system hur vi gallrar bort personuppgifter efter vissa tidsintervaller.

Begäran om att erhålla uppgifter skall göras skriftlig till: Broberg Mäkleri AB, Järnvägsgatan 10, 532 30 SKARA. Om du vill klaga på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen. 

Har du fler frågor är du välkommen att kontakta oss, 0511-125 25 eller e-post info@brobergmakleri.se.