Stor tomt på över ett tunnland i eftertraktat område nära naturen!

Stor tomt på över ett tunnland i eftertraktat område nära naturen!
Petersburg 6:8, Petersburg
295 000 kr

Tillfälle att förverkliga dina husdrömmar och förvärva stor tomt på över ett tunnland i lantlig miljö! Attraktivt, lugnt och barnvänligt läge, nära nybyggt villaområde. Plan tomt på 6777 kvm i skogsmiljö. Möjlighet finns till kommunalt vatten- och avloppsanslutning. Fiber kan också kopplas in. Nära natur, motionsspår och padelbanor. Lättillgängligt beläget med cykel- och gångbanor till stor mataffär och detaljhandel samt till Skara centrum med förskolor, skolor, restauranger och affärer. Bra läge för pendling till andra närliggande städer. Åk gärna förbi och titta på tomten!

Boendeform: Tomt
Ägandeform: Friköpt - Tomt
Lena Broberg
Fastighetsmäklare
Lisa Wejshag
Fastighetsmäklare

FASTIGHET

Kommun Skara
Ägandeform/typ Friköpt - Tomt
Beteckning Petersburg 6:8
Area
Tomtarea: 6777 kvm
Pris 295 000 kr utgångspris
kr

Taxeringsinformation

Taxeringskod 299
 • Taxeringsår 2021

Tillkommer

Fastighetsskatt 9 525 kr/år

BYGGNAD

Servitut, etc

 • 16-IM1-86/6499 - 1 - Avtalsservitut vattenledningar mm -
 • 1682K-164/1928 - 1 - Officialservitut annat servitut -
 • 1682K-537 - 1 - Officialservitut annat servitut -
 • 1682K-538 - 1 - Officialservitut annat servitut -
 • 1682K-539 - 1 - Officialservitut annat servitut -
 • 1682K-542 - 1 - Officialservitut annat servitut -
 • 1682K-543 - 1 - Officialservitut annat servitut -
 • 1682K-545 - 1 - Officialservitut annat servitut -
 • 1682K-546 - 1 - Officialservitut annat servitut -
 • 1 - Avtalsservitut - 1986-04-04
 • 1495-491 - 1 - Ledningsrätt vatten och avlopp - 2011-02-17
Allmän information

Fastigheten ligger i sammanhållen bebyggelse, utanför detaljplanelagt område. 

Skara energi saknar dagvattenledningar i området. Det finns ett äldre ledningsnät i området som fastighetsägarna själva byggt. Tryckavlopp gäller i området. LTA-station (pump) köps in av Skara Energi och fastighetsägaren står för nedgrävning och installation. Anläggningsavgift från Skara energi på cirka 100.000 kr. Pris enligt 2024-års taxa.

Kostnad för elanslutning är cirka 40 000 kr. 

Anslutningsavgiften för fiber är 35 000 kr inklusive tomtgrävning.

Kostnader för t.ex. grävning och inkoppling av vatten, avlopp o fiber, planering av tomt, bygglov, nybyggnadskarta och finutstakning tillkommer. "Vägförening" håller på att bildas, så kostnader kan uppkomma i och med detta.

Servitut

Officialservitut annat servitut, Last

1682K-545 - 1

Ledningsrätt vatten och avlopp, Last

1495-491 - 1, 2011-02-17

Avtalsservitut vattenledningar mm, Last

16-IM1-86/6499 - 1

Viktigt att tänka på!

Uppgifterna i objektbeskrivningen härrör huvudsakligen från säljaren och kontrolleras av fastighetsmäklaren endast om omständigheterna ger anledning till detta. Köparen informeras om sin skyldighet att undersöka fastigheten inkluderande gällande plan- och byggbestämmelser samt kommande avgifter i samband med byggnation.

Kostnad för uttagande av nya pantbrev tillkommer, 2 % på pantbrevsbeloppet samt lagfart på 1,5 % på tomtpriset.

Vi tillämpar öppen budgivning. Köparen får komplett budgivningslista, med samtliga budgivares namn, telefonnummer samt lagda bud. Säljaren har fri prövningsrätt, vilket innebär att säljaren kan bestämma till vem de säljer till och till vilket pris. Innan köpekontraktet är undertecknat av parterna har inget bindande avtal träffats. Om någon spekulant lämnar ett bud efter avslutad budgivning, men innan köpekontraktet undertecknats, är mäklaren skyldig att framföra detta bud till säljaren, som tar ställning till om budet skall beaktas.

Om arean är av väsentlig betydelse uppmanas spekulanten att kontrollmäta denna. Önskas personlig boendekostnadskalkyl, kontakta ansvarig fastighetsmäklare. Vi påminner även om köparens undersökningsplikt vid köp av tomten.

Broberg Mäkleri AB behandlar personuppgifter enligt de regler, som följer GDPR, mer info på vår hemsida.

KARTA